MARGFOLKET
Telenor

Spotify

eMusic

Real Rhapsody

Nokia

Beatport

TDC Play

Napster

Juno Download

HMV

Finetunes

Bleep

Jamba

Netcom
Albumet vil også bli tilgjengelig på følgende nettsteder: